חזרה לעמוד ׳מי ברשת׳

ג’מיל שרקייה

ממונה על החינוך היסודי באגף הערבי במינהל החינוך בעיריית ירושלים

רקע מקצועי

מאז ספטמבר 2019 ג'מיל ממונה על מערכת החינוך היסודי במינהל חינוך ירושלים באגף הערבי. הוא אמון על 48 בתי ספר יסודיים, כ-24,000 תלמידים ותלמידות, ואחראי על ניהול ותכנון פעילותה ופיתוחה החינוכית, הארגונית והקהילתית של מערכת החינוך היסודי באגף תוך פיקוח ותיאום פעילות היחידות השונות במערכת החינוך היסודי. לפני כן הוא ניהל את תוכנית הלימוד המשותף מטעם מט"ח יחד עם צוות של מנח"י וביחד הצליחו לבנות תוכניות לימוד משותף בין בתי ספר ממגזרים מגוונים בירושלים. ג'מיל מאמין שהחינוך הוא מנוף לשילוב החברה במרחב בטוח ולבניית מערכת יחסים מבוססת שיח ואחריות משותפת.