חזרה לעמוד ׳מי ברשת׳

מרב חורב

מנהלת יחידת טרנספורמציה, מוצרים ציבוריים, מערך הדיגיטל הלאומי

רקע מקצועי

מרב כיהנה כסגנית ראש מטה השכלה ויישום ב"ישראל דיגיטלית", החל מחודש נובמבר 2017 ועד יולי 2022. תחת אחריותה היא קידמה טרנספורמציה דיגיטלית בתחומי חינוך והשכלה, למידה דיגיטלית, רווחה, תעסוקה וצמצום פער דיגיטלי. במסגרת תפקידה, הובילה את התוכנית הלאומית לצמצום פער דיגיטלי, יישמה פרויקטים של טרנספורמציה דיגיטלית בחינוך, תעסוקה ורווחה, והובילה את המיזם הלאומי ללמידה דיגיטלית "קמפוס IL". עם הקמת מערך הדיגיטל הלאומי והטמעת " ישראל דיגיטלית" לתוך המערך, הורחבו תחומי האחריות של מירב, ובנוסף על הקיימים, היא מנהלת ומובילה כיום גם את הטרנספורמציה הדיגיטלית בתחומי הבריאות, המשפט והפיננסיים. בתפקידיה הקודמים, שימשה מירב כראש תחום ממשל בג'וינט אלכא, פיתחה וניהלה את תכניות ההכשרה למנהיגות הציבורית הבכירה בשירות המדינה, כיהנה כמנכ"לית עמותת מדרשת הדרום – עמותה לקידום חינוך, והובילה פרויקטים חברתיים מורכבים.