לומדים ביחד ברשת החרדית // רשת ממלכתיות

פורום למידה – מקצועיות בונה אמון. למידה משותפת שתתמקד ברכיב המקצועיות במודל האמון, במטרה להעמיק ולהרחיב את היכולת לקדם תהליכים מקצועיים בוני אמון.