للعربية اضغط هنا | לערבית לחצו כאן

קול קורא להגשת מועמדות

למחזור הראשון
של תכנית מרחב

מנהלים ומנהלות מחוללי שינוי מכלל המערכות העוסקים בעולמות תוכן של בריאות נפשית

הרשמה לתכנית 
תתאפשר עד ליום ב’
1.7, כ”ה סיוון

תכנית מרחב – עתודה ניהולית לבריאות ורווחה נפשית, נועדה לגבש רשת מנהיגים ומנהיגות מהמערכות השונות, בריאות, חינוך, רווחה, פנים, שלטון מקומי, חברה אזרחית ומערכת הביטחון – אשר משפיעים על הבריאות הנפשית של האוכלוסייה בישראל ועוסקים בעולמות תוכן אלה.

התכנית שואפת להעמיק את ההיכרות של השחקנים עם ובין המערכות השונות, להגדיל את האמון בין מוקדי ההשפעה השונים של המערכות, ולפתח רשת של מובילי שינוי שיפעלו יחד ליצירת מהלכים רב-מערכתיים לחיזוק הבריאות הנפשית בישראל.

התכנית, שמחזור ראשון שלה יתחיל פעילות בספטמבר 2024, הוקמה כשותפות של משרדי הבריאות, החינוך, הרווחה, הפנים וארגון מעוז, מהווה חלק ממהלך לאומי כולל לפיתוח עתודות ניהול למגזר משרתי הציבור בישראל – “עתודות לישראל”. משך התכנית 9 חודשים והיא כוללת 10 מפגשים בני יום עד שלושה ימים.

אנו מחפשים מנהלות ומנהלים מובילי שינוי מכלל המערכות המשפיעות על בריאות נפשית, אשר מגיעים ממגוון אוכלוסיות בחברה בישראל ויפעלו יחד ולאורך זמן לחיזוק שדה הבריאות הנפשית בישראל.

רקע

איכות חייו, שלומותו ובריאותו הנפשית של אדם מושפעות מהיבטים רבים במעגלי חייו: הסביבה הפיזית, הקהילה שבה הוא חי, תפקוד המערכות שסביבו וזמינות גורמי הרפואה ובריאות הנפש. בעיקר, היכולת של מערכות אלו לתת מענים מיטביים לצרכים השונים שיש לו לאורך חייו.

הבריאות הנפשית של האוכלוסיה בישראל היא אתגר נרחב המחייב עיסוק של מערכות מגוונות ושיתופי פעולה ביניהן, בין היתר בקידום הרווחה הנפשית, חיזוק החוסן הקהילתי, מניעה וטיפול בסימפטומים נפשיים, שיקום וטיפול על כל הרצף.

ה-7.10.2023 ומלחמת “חרבות ברזל” הדגישו ביתר שאת את חשיבות קיומן של מערכות חזקות ומתפקדות שמשפיעות הן על שלומותו של האדם והן על חוסנה החברתי-כלכלי של מדינת ישראל. מערכות אלה מושפעות ומתמודדות עם האתגרים הלאומיים העצומים והמתעצמים.

בכדי להתמודד עם האתגרים, ולהוביל לשגשוג ולהרחבה של מערכות בריאות נפשית, יש צורך בפיתוח רשת מנהיגות רב-מערכתית מקצועית, ערכית, יוזמת ומקדמת, אשר תייצר שיח רחב ומשותף בין אנשי המקצוע השונים ותקדם שיתופי פעולה בין השחקנים השונים בשדה. שיתופי פעולה כאלה, ייצרו מערכות שרואות את צרכיו ההוליסטים של האדם בקצה, ולא רק את מה שכל אחת מהמערכות יודעת לתת בנפרד.

מטרות התוכנית

לחזק
מנהיגות

רב מערכתית בשדה הבריאות הנפשית

לבנות
רשת רב מערכתית

של מנהיגים ומנהיגות מכל מרחבי ההשפעה בתחום הבריאות והרווחה הנפשית

להוביל יחד

שינויים מערכתיים ופתרונות לאתגרי השעה הבוערים

להרחיב את התפיסה
והאחריות המשותפת

של מנהיגים ומנהיגות במערכות השונות בנוגע לבריאות הנפשית של האדם בישראל

מסגרת התוכנית

בספטמבר 2024, ייפתח המחזור הראשון של התוכנית לכ-30 מנהיגים ומנהיגות מובילי שינוי בשדה הבריאות הנפשית. התוכנית תכלול פרק הכשרה ממוקד שיכלול 10 מפגשים הפרוסים לאורך 9 חודשים, בני יומיים או שלושה הכוללים לינה וכן, סמינר לימודי בן כשבוע בחו”ל.
התכנית פועלת בפורמט On The Job Training במטרה לאפשר עבודה ולמידה תוך חיכוך מתמיד עם אתגרי המציאות.
בסיום פרק ההכשרה יצטרפו העמיתים לרשת מגוונת המהווה מרחב להעמקת השותפות ולהובלת יוזמות רב מערכתיות, רשת המורכבת מבוגרי תוכניות עתודה בעוסקים בשדה.

מה כוללת התכנית?
היכרות משמעותית עם אתגרי החברה הישראלית והעמקה בתחומי הליבה של המערכות המשפיעות על הבריאות והרווחה הנפשית ובכלל זה – חוסן, שלומות, מניעה, תחושת ביטחון פיזית ורגשית, בריאות ורווחה נפשית.
בניית יכולות מנהיגות כתפיסה וכפרקטיקה להתמודדות עם האתגרים האסטרטגיים של מערכות הבריאות הנפשית.
למידה במסגרת קבוצת עמיתים מגוונת ומגובשת, הכוללת היוועצות וקידום אתגרים אישיים ומשותפים.
כלים ליישום והובלת שינוי – והטמעתם בשולחנות העבודה.

 • 23-24.9, כ’-כ”א אלול 
 • 31.10, כ”ט תשרי 
 • 25-27.11, כ”ד-כ”ו חשון
 • 18-19.12, י”ז-י”ח כסלו
 • 28-29.1, כ”ח-כ”ט טבת 
 • 24-25.2, כ”ו-כ”ז שבט 
 • 23.3, כ”ג אדר 
 • 7.4, ט’ ניסן 
 • 28.4, ל’ ניסן 
 • 4-11.5, ו’-י”ג אייר – מסע למידה בחו”ל
 • 18-19.6, כ”ב-כ”ג סיוון 

דרישות התכנית

 1. מוטיבציה להתמיד בתפקידי מנהיגות והובלה של מערכות הבריאות הנפשית בישראל.
 2. פתיחות ומוכנות לשיח משמעותי ולמידה בנושאים של מנהיגות, הובלת שינוי, מקצועיות ניהולית, ערכים וזהות.
 3. התחייבות לעמוד בכל מטלות התכנית, בתנאי המסגרת, ובכללי התכנית לאורך תקופת ההכשרה – השתתפות בכלל מפגשי התכנית שחלקם כוללים לינה, ונסיעה לסיור לימודי בן כשבוע בחו”ל. כל מפגשי התכנית יתקיימו באופן פיזי.
 4. השתתפות פעילה ברשת העמיתים (“רשת מרחב”) וברשתות האחרות בשדה העתודות גם לאחר סיום התכנית.

תנאי סף להגשת מועמדות

*מועמדים שהשתתפו בתוכניות עתודה במערכת החינוך לא יוכלו להגיש מועמדות לתוכנית אלא אם חלפו לכל הפחות 3 שנים מיום סיום תוכנית העתודה שבה השתתפו בעבר. זאת, על פי נוהל משרד החינוך להשתתפות בתוכניות עתודה.
*מועמדים אשר אינם עומדים באחד התנאים המופיעים לעיל רשאים להגיש מועמדות עם הסבר קצר בשאלון ההרשמה, מדוע יש לשקול את מועמדותם ובקשתם תדון בוועדת חריגים.
*ההשתתפות בתכנית כרוכה בהליך מיון ובאישור מנהל/ ממונה ישיר.

תהליך המיון

הרשמה לתכנית 
תתאפשר עד ליום ב’
1.7, כ”ה סיוון

תהליך המיון כולל 2 שלבים, ולכל שלב יזומנו המועמדים המובילים והמתאימים ביותר מהשלב הקודם.

שלב א'

שאלון הרשמה
ההרשמה פתוחה בין התאריכים
5.6, כ"ח באייר, יום ד'
עד 1.7, כ"ה סיוון, יום ב' (ב- 00:00 בלילה)

שלב ב'

יום הערכה
הכולל חלק קבוצתי וראיון אישי (4 שעות)
21.7, ט"ו תמוז, יום א'
24.7, י"ח תמוז, יום ד'

*נוכחות פיזית באחד מימי הערכה הינה תנאי הכרחי להמשך התהליך
*במהלך תהליך המיון יתבקשו המועמדים להציג אישור ממונה להשתתפות בתכנית
*במהלך תהליך המיון יתכן שנבקש לערוך שיחות עם ממליצים, בהתאם להחלטת התכנית וצוות המיון

רוצה לדעת עוד?

מפגש חשיפה אונליין לתכנית ייערך ביום ב’ 24.6, י”ח סיוון, בשעה 19:00.
המפגש יכלול הצגה של התכנית, ארגון מעוז ותהליך המיון, לצד אפשרות לשאול שאלות.
יש להרשם מראש בלינק מטה

להרשמה למפגש חשיפה

למידע נוסף

052-4936275

לתשומת ליבך:
המידע והפרטים שימסרו במסגרת תהליך ההרשמה לתוכנית ישמרו במאגרי המידע הרשומים של מעוז ומשרדי הממשלה השותפים לתכנית לצורך בחינת מועמדותך ומועמדות עתידית.
ככל שאינך רוצה שהפרטים ישמרו במאגרי המידע של מעוז ומשרדי הממשלה השותפים לתכנית באם לא תתקבל/י לתוכנית, אנא פנה/י אלינו ואנו נפעל למחיקתם בהקדם.

האירועים שסימנת שמעניינים אותך

לא נבחרו אירועים