חזרה לעמוד ׳מי ברשת׳

קרדיט: ריקי רחמן

أريئيل بن يهودا

مدير قسم أ في مركز الصحة النفسية شلفاتا - خدمات الصحة الشاملة