חזרה לעמוד ׳מי ברשת׳

סיון להבי

משנה למנכ"ל משרד הפנים

רקע מקצועי

סיוון הוא מנהל אגף תקציבים, משרד הפנים. לפני כן היה סגן מנהל המינהל לשלטון מקומי ומנהל האגף לפיתוח כלכלי במשרד הפנים. במסגרת תפקידו היה אחראי לתחומים רבים: מיסוי מוניציפאלי (ארנונה), מפת השלטון המקומי - שינויי גבולות וחלוקת הכנסות, אשכולות אזוריים - שיתופי פעולה מרחביים, תכנית רשויות ערביות מצטיינות ותחום רישוי העסקים. סיון קידם רפורמות משמעותיות בתחומים אלה, ובהן ריכוז הוועדה לשינויים מבניים בארנונה, הקמת הקרן לצמצום פערים, הקמת מערך הוועדות הגאוגרפיות הקבועות, הקמת אשכולות אזוריים חדשים, קידום הרפורמה לרישוי עסקים דיפרנציאלי ועוד. קודם לתפקיד זה שימש סיון רפרנט באגף התקציבים של משרד הפנים, כיהן כתקציבן השלטון המקומי והיה מופקד על תקציב שנתי של כ 5- מיליארד שקלים. בשנים 2009-2010 היה עוזרו הכלכלי של מנכ"ל משרד הפנים