للعربية اضغط هنا | לערבית לחצו כאן

קול קורא

להגשת מועמדות
לתכנית העמיתים מחזור י”ג

רקע

מזה עשור רשת מעוז מקדמת אמון ומובילה מהלכי שינוי לחיזוק חוסנה החברתי כלכלי של מדינת ישראל.
ארגון מעוז פועל בשותפות עם עתודות לישראל ומתמקד בארבעה תחומים: מרחב מקומי, בריאות, חינוך ותעסוקה. המנהיגים והמנהיגות ברשת מגיעים מהמגזרים העסקי, הציבורי, החברתי ומהתקשורת, מקהילות שונות בחברה הישראלית, ופועלים יחד מתוך אחריות משותפת לקידום אמון ופתרונות לאתגרים חברתיים-כלכליים.  

האתגר

בשנים האחרונות עוברת החברה הישראלית שינויים מרחיקי לכת בעקבות תהליכים מבניים, כלכליים וחברתיים. כתוצאה מכך, חלה שחיקה חברתית-כלכלית המתבטאת בחוסר אמון בין פרטים, קהילות, ארגונים ומערכות וגם במחסור ביישום אפקטיבי ועשייה משותפת רב תחומית ורב מגזרית.

בימים אלו מדינת ישראל נמצאת בעיצומו של משבר אמון וקיטוב. משבר זה מעצים את התהליכים האלו, שיש להם השלכות על עיצוב החברה בישראל היום ובשנים הבאות. לכן, נדרשת מנהיגות מקצועית ישראלית מכלל האוכלוסיות והמגזרים התעסוקתיים שתפעל יחד באמון גבוה להובלת תהליכי שינוי חברתיים – כלכליים, ולחיזוק חוסנה של מדינת ישראל במציאות משתנה.

תוכנית העמיתים

תוכנית העמיתים מכשירה ובונה רשת מנהיגות מקצועית וערכית שפועלת מתוך אחריות משותפת לחברה הישראלית. התכנית היא חלק ממיזם משותף של משרד העבודה וארגון מעוז.

תוכנית ההכשרה כוללת למידה משמעותית, שילוב בין תאוריה למציאות והתנסות בשטח. הלמידה מתבצעת במסגרת מפגשים ולמידת עמיתים, רכישת כלים ומודלים מקצועיים. כך יוכלו העמיתים, כל אחד בתחומו, לקדם מענה לאתגרים החברתיים והכלכליים הפנימיים הבוערים ביותר של מדינת ישראל במטרה לחזק את החוסן החברתי-כלכלי של החברה בישראל.

מטרות התכנית

פיתוח מנהיגות

פיתוח מנהיגות

פיתוח אישי ומקצועי והרחבה וגיוון הרשתות של העמיתים

מקצועיות

מקצועיות

למידה, כלים ומתודולוגיות אפקטיביות לבניית אמון והובלת שינוי

היכרות רחבה
עם אתגרי החברה הישראלית

היכרות רחבה
עם אתגרי החברה הישראלית

וחיזוק היכולת לייצר שיתופי פעולה, תהליכי שינוי, השפעה ורלוונטיות

בניית רשת

בניית רשת

בניית אמון בין מנהיגות בכירה, מגוונת ורב מגזרית בחברה בישראל

מסגרת התכנית

מחזור י”ג של התכנית יחל באוקטובר 2023:

14-16-16

כשבעה שבועות של למידה אינטנסיבית (כ- 45 יום)

הפרוסים לאורך השנה, מתוכם שבועיים למידה במוסד אקדמי בחו”ל

14-16-15

פורמט של On The Job Training

המאפשר להמשיך בעבודה בד בבד עם ההשתתפות בתכנית, תוך חיכוך מתמיד עם אתגרי המציאות

14-16-14

למידת עמיתים

התייעצות משותפת אודות האתגרים שנמצאים על שולחן העבודה של חברי התכנית

התכנית כוללת הרצאות וסיורים ברחבי המדינה; פגישות עם דמויות מעוררות השראה, מפגש בלתי אמצעי עם מנהיגות ומנהיגים בכירים מהמגזרים העסקי, הציבורי, האקדמי והחברתי, חשיפה לאתגרים ולהזדמנויות של החברה הישראלית ושיח מתמיד ופורה של למידת עמיתים. כל אלה יוצרים עבור משתתפי התכנית ידע ודרכי חשיבה חדשות ומבט מפוכח אל העתיד.

* מבנה מפורט של התכנית כולל תאריכים יינתן בימי ההערכה שיתקיימו במהלך חודש יולי

דרישות התכנית

cover_v3-42

פתיחות ומוכנות לשיח משמעותי בנושאים של מנהיגות, הובלת שינוי, מקצועיות ניהולית, ערכים וזהות

cover_v3-43

מחויבות ופניוּת לצמיחה ולהתפתחות מקצועית ואישית

cover_v3-44

התחייבות לעמוד בכל מטלות התכנית, בתנאי המסגרת ובכללי התכנית לאורך שנת ההכשרה השתתפות בכל מפגשי התכנית, שחלקם כוללים לינה מחוץ לבית ונסיעה של כשבועיים לחו”ל

cover_v3-45

השתתפות פעילה כחבר רשת גם לאחר סיום תכנית העמיתים

cover_v3-46

תשלום דמי השתתפות בסך 2000 ₪

תנאים להגשת מועמדות

תנאים הכרחיים:

22-24-22

תפקיד נוכחי – משפיע בהיקף רחב ו/ או תפקיד ניהולי משפיע, באחד מהמגזרים הבאים:

מגזר ציבורי – תפקידי הובלה מרכזיים עם מוטת השפעה ניכרת (דרגות 42-44 ומקביליהן)

מגזר עסקי – דרגי מנכ”ל / סמנכ”ל ומקביליהם

מגזר חברתי – מובילים חברתיים, בדרגי מנכ”ל / סמנכ”ל בעמותות, יו”ר, מלכ”ר או חל”צ

22-24-23

7 שנות ניסיון ניהולי או לחילופין 7 שנות ניסיון באקטיביזם חברתי

עשייה חברתית מוכחת, חברות בוועדים מנהלים וכד’

תואר אקדמי ממוסד מוכר/מקביל לתואר

25-25

אנגלית ברמה סבירה ומעלה

רמת האנגלית לא תהווה חסם כניסה, במידה שקיימת נכונות לעבור קורס טרם התכנית, במידה שיהיה צורך בכך

* כל שינוי של תפקיד או ארגון במהלך תהליך המיון, ייבחן מחדש בשלב קבלת ההחלטות

יתרון יינתן לבעלי/ות:

 •  ניסיון ניהולי ישיר בהווה של 10 עובדים ומעלה
 • ניהול פעילות כספית שנתית בהווה, בהיקף של 5 מיליון ₪ ומעלה
 • מנהלים בכירים בעלי השפעה רחבה על החברה הישראלית ו/או על שוק העבודה והמשק הישראלי
 • מחויבות לתרומה משמעותית ארוכת טווח לעשייה למען החברה הישראלית
 • בתחום התקשורת יתרון יינתן למנהלים, כותבי תוכן, עיתונאים ומגישים

תהליך הקבלה מתבצע בהתאם לקריטריונים המוצגים בקול הקורא, מתוך רצון לייצר רשת של מובילי שינוי ממגוון אוכלוסיות בחברה הישראלית.
ברור לנו שלעיתים קיימת השפעה שהיא מעבר לקריטריונים שהוצגו. במידה והינך בעמדת השפעה שלא באה לידי ביטוי בקריטריונים שהוצגו, יש מקום להגשת מועמדות הכוללת הסבר מפורט אודות עמדת השפעה זו. 

מעוז מחויבת לייצוג של כלל האוכלוסיות בתוכניותיה. מועמדים עם מוגבלות המעוניינים למלא את שאלון ההרשמה מונגש או מותאם, מוזמנים ליצור קשר בדואר אלקטרוני: [email protected] או בטלפון 058-6397584.

תהליך המיון

ההרשמה לתכנית העמיתים של מעוז – מחזור י”ג תיסגר בתאריך 30/05/2023, י’ סיוון תשפ”ג. 
תהליך המיון יארך עד לחודש ספטמבר, בשלושה שלבים, כאשר לכל שלב יזומנו המועמדים והמועמדות המובילים והמתאימים ביותר מהשלב הקודם: 

30-33-30

שאלון הרשמה
תאריך אחרון להגשה: 30/05/2023, י’ סיוון תשפ”ג

30-33-31

יום הערכה  
הכולל חלק קבוצתי וחלק אישי. ימי ההערכה יתקיימו בתאריכים: 

 • 11/07/23 כ”ב תמוז תשפ”ג 
 • 12/07/23 כ”ג תמוז תשפ”ג 
 • 16/07/23 כ”ז תמוז תשפ”ג 
 • 17/07/23 כ”ח תמוז תשפ”ג 
30-33-32

ועדת קבלה
ראיון עם נציגים של חברי רשת מעוז, צוות תכנית העמיתים, הצוות הבכיר של ארגון מעוז ונציגי השותפים הממשלתיים שיערכו בתאריכים:
 

 • 05/09/23 י”ט אלול תשפ”ג 
 • 10/09/23 כ”ד אלול תשפ”ג 
 • 11/09/23 כ”ה אלול תשפ”ג 

* נוכחות פיזית ביום הערכה ובוועדת הקבלה הינה תנאי הכרחי להמשך התהליך!  
* בשלבים המתקדמים של המיון יתבקשו המועמדים להציג אישור ממונה להשתתפות בתכנית
* במהלך תהליך המיון יתקיימו שיחות עם ממליצים שמעביר המועמד בהתאם להחלטת התוכנית וצוות המיון

חברי רשת מתכנית העמיתים

זמר בלונדהיים

סמנכ"ל תכנון ודיגיטל ברשות האסדרה במשרד ראש הממשלה

שלי סבן

סמנכ״ל כספים, החברה לניהול קופת הפנסיה של הסוכנות היהודית לא״י בע״מ

כרם נבו אכטנברג

מנכ"ל פורום חברות הצמיחה, ראש מטה לנשיא וויקס, וויקס, תפעול ומטה

יודפת אפק – ארזי

מנכ"ל עיריית בת ים

אהוד רמר

מנהל פיתוח עסקי גלובלי, חברת מובילאיי (Mobileye)

ניר הכהן

מנכ"ל עמותת אתגרים

איציק סבטו

מנהל אסטרטגיה חדשנות ודיגיטל ,המוסד לביטוח לאומי

ליאל קייזר

כתבת כלכלית בכירה ומגישה, תאגיד השידור הישראלי כאן, חטיבת החדשות

ניר ברטל

ראש מועצה מקומית אורנית

יואל חשין

יו״ר, מייסד ובעלים של קרן ההשקעות 2B VC

יאסר חוג’יראת

חבר כנסת, מפלגת רע"ם

מירי רוזן

מנכ"לית ומיסדת עמותת 'לשמה'

יוליה קגן

שותפה בקרן הון סיכון JVP

רועי כהן

ראש מטה, קזואר טכנולוגיות מתקדמות

זאב סקלר

מנכ"ל תלם

תמר פלד-אמיר

משנה למנכ״לית רשת עמל

עומאר אבו רקייק

ראש המועצה המקומית תל שבע

טלי גורן

סמנכ"ל רגולציה ותקשורת, שידורי קשת

טל אוחנה

ראש מועצה מקומית ירוחם

אילאיל בן צור

מקימה ועורכת ראשית Tech12

יואל זילברמן

מנכ"ל עמותת 'השומר החדש'

רועי פולקמן

ייעוץ אסטרטגי יזם בתחום תעסוקת פנסיונרים

אלה רינגל

מנכ"לית ארגון הרבעון הרביעי

עדי אלטשולר

מנכ"לית ומייסדת, אינקלו- בתי הספר והגנים המכילים

שחר בוצר

קו-פאונדר ושותף מנהל בקרן Good Company

טל הראל מתתיהו

ראש מטה המפקח על הבנקים ומנהלת יחידת אסטרטגיה ופרוייקטים מיוחדים- הפיקוח על הבנקים, בנק ישראל.

שילה אדלר

ראש מנהל התיישבות במשרד הבינוי והשיכון

דפנה מאור

מנהלת אגף בכיר לעידוד תעסוקת הורים בזרוע העבודה, משרד העבודה

שרון חצור

סמנכ"ל מדיניות, קשרי חוץ ותכנון, משרד האנרגיה

ערה דואק

VP Research Operations Eleven Therapeutics ltd

יהודה מורגנשטרן

מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון

יאיר כץ

יו"ר וועד עובדי התעשייה האווירית, ארגון עובדי התעשייה האווירית

עבד אלג’באר חסדייה

ראש אגף מטה דיגיטל ושירות בהראל ביטוח

אבישי קראוס

מנהל החטיבה העסקית ברשות מקרקעי ישראל

עלמה שירן

מנהלת אגף קהילה דרום, עריית תל אביב-יפו

יונתן רגב

סמנכ״ל, מנהל סיכונים ראשי, ישראכרט

פיראס חטיב

מנכ"ל רדיו נאס, רדיו נאס

ריקי סיטון

חברותא - איילת השחר

הילה גלוזמן-כהן

סגנית בכירה למנהלת רשות החברות הממשלתיות

מעיין שניר

עורכת דין ופסיכולוגית

אלי ברינר

סמנכ"ל תפעול, אושר עד

אהרן כריש

פיתוח הון אנושי במציאות סבוכה

משה ארבל

חבר כנסת, ש"ס

גליה גרנות

סמנכ"לית קרן משפחת רודרמן בישראל

מיכאל וולה

סמנכ"ל המישלמה ליפו ומנהל אגף קהילה יפו, עיריית תל אביב יפו

עלא עפיפי

סמנכ״ל פיתוח עסקי, קבוצת עפיפי

תמיר דיין

פיתוח עסקי ונדל"ן - מטב - מנהל הרשת המטרו, ישראל

שמואל אברמזון

סגן הכלכלנית הראשית, משרד האוצר

גיל בר-טל

יושב ראש הסתדרות המעו"ף, (ההסתדרות הגדולה בתוך ההסתדרות הכללית) מנכ"ל קרן השתלמות של עובדי הרשויות המקומיות

מעין נשר

מנהלת פרויקטים ויועצת בתחומי כלכלה, תחבורה ציבורית והתחדשות עירונית

שלום דניאל

יזם, מייסד ומנכ"ל Mush Foods מייסד ויו"ר INNOBIZ

ראיד נחלה

סמנכ״ל פיתוח עסקי בין-לאומי ״קפה נח׳לה״ סובחי נחלה ובניו בע״מ

מורן משה חנציס

ראשת חטיבת המחקר וסגנית הכלכלן הראשי, רשות התחרות

הילה שינוק

סגנית ראש אגף כלכלה ומנהלת מחלקת אסטרטגיה ומדיניות

שירין נטור חאפי

מנהלת אגף א' חינוך ערבי במשרד החינוך

מלאכ מסאלחה

לשעבר מנהלת מיזם תעסוקה ומנהלת איתור ומיון במעוז

אפרת שגב

סמנכ״ל דאטה ואנליזה, דן אנד ברדסטריט ישראל

ג’אליה אבו כף

מנהלת תחום הון אנושי ורשת 'אינתמא׳, ארגון ינאביע

יעקב טריפטו

מנכ"ל חברת העובדים

טל שטיינמן

Head of Israel, LinkedIn Talent Solutions

עומר גולדשמידט

מייסד ומנכ״ל, Evermile

יריב מן

סמנכ"ל בכיר, ראש מינהל אזרחים ותיקים, משרד הרווחה והביטחון החברתי

אסנת גולן

סמנכ"לית תקשורת ,מותג וקיימות קבוצת שטראוס

עלי בינג

סגן הממונה על התקציבים לענייני ביטחון באגף התקציבים, משרד האוצר

ירון מטס

סגן ראש האגף לסיכול פשיעה בחברה הערבית (אגף סי"ף), משטרת ישראל

קרן זילברמן שביט

Co-founder and COO Sweetch Health

איציק דניאל

רכז תשתיות, אגף התקציבים במשרד האוצר

ענת אסרף

חל"ת

חסן אבו שעלי

יזם וחדשן חברתי, מייסד ומנכ"ל GoodDeeds.AI

משה צדרבוים

ערין ספדי – עטילה

ממונה על ענייני בג"צים, פרקליטות המדינה

סיגל קנוטופסקי

נציגה ומנהלת אזור צפון מזרח ארה"ב, הסוכנות היהודית

גיא מור

סמנכ"ל, רשות הרגולציה

נעם ויצנר

סגן ראש מטה הקורונה, משרד הבריאות

איתי טמקין

סגן הממונה על התקציבים, משרד האוצר

ענאן מעלוף

מנהל מערך פיתוח התחבורה הציבורית ביישובי החברה הערבית עבור משרד התחבורה, הרשות לתחבורה ציבורית

אורית קלר

מנהלת הרווחה החינוכית, עיריית תל אביב יפו

עותמאן אלשייך

מנכ"ל, חברת סיראג' טכנולוגיות

אורי לוונטר-רוברטס

מנהל פיתוח, חברת ההפקה ג.ג זהר

איתי ולדמן

ראש מנהל תקשורת ודובר עיריית תל אביב יפו

חליל עיד

ראש חטיבת הייצור - HP Indigo

ענבר הורביץ

סמנכ"לית מיזם בנושא הסכסוך ישראלי פלסטיני

עמנואל בוחבוט

מנכ"ל חברת ייעוץ

דני רוזנר

מנהל התוכנית למנהיגות נוער, מנדל ניהול פרוייקטים בחינוך וחברה, צעדים לשינוי חברתי

אבי כהן סקלי

קרן טרנר

Chief operating partner, קרן וינטג'

אורית חלמיש

Global Organizational Development and Learning Director, SodaStream

קארן טל

מנכ"לית רשת עמל

אושרת שמעון

מנהלת תחום בכיר חברה ערבית, מינהל תעסוקת אוכלוסיות, משרד העבודה

מושיקו ארז

סמנכ״ל עיריית ראשון לציון

רונן אבניאלי

מפקד מרחב שפלה, מחוז מרכז, משטרת ישראל

איליה כץ

סגן הממונה על התקציבים, בנושאי תשתיות. משרד האוצר

שרה הלר

מנהלת מיזם תעסוקה, מעוז, מנהלת מכון יעד, קרן ק.מ.ח.

עופר ברקוביץ

יו"ר enova (נופר מילגם), שותפות אנרגיה מתחדשת, מנהל התחום המוניציפלי

יובל רויטמן

ראש אשכול רגולציה במחלקה למשפט כלכלי במחלקת ייעוץ וחקיקה במשרד המשפטים

רוני לינדר

כתבת כלכלת בריאות TheMarker

רואי ויזנר

Managing Director - aMoon Fund

צ’יקו (ז’ק) מנשה

Chief Oprating Officer

אלונה בר און

מו״ל גלובס

תמר איש שלום

מגישת חדשות השבת בחדשות 13, חדשות 13 רשת

רוצה לדעת עוד?

 • אתר מעוז www.maoz-il.org כולל מידע על המטרות, הפעילות, הצוות וחברי הרשת שלנו.
 • שאלות ניתן להפנות בדואר אלקטרוני [email protected] או בטלפון 058-6397584.
 • מפגש חשיפה אינטרנטי לתכנית ייערך ביום  שלישי 16/05/23 כ”ה אייר תשפ”ג בשעות 16:00-17:00.
  המפגש יכלול הצגה של המיזם, ארגון מעוז ותהליך המיון לצד אפשרות לשאול שאלות.
  יש להירשם מראש בלינק מטה.
   

שאלות ותשובות

קבלת ההחלטות מתבצעת בהתאם לקריטריונים המוצגים בקול הקורא ומתוך רצון לייצר רשת רלוונטית של מובילי שינוי המייצגים את החברה הישראלית. במעוז, אנו מאמינים שלעיתים הקריטריונים ‘היבשים’ אינם מספקים את התמונה המלאה של מועמד/ת בעל/ת מוטת השפעה משמעותית וברור לנו כי לעיתים ישנה השפעה שהיא מעבר לקריטריונים שהוצגו. על כן, במידה ויש בידך השפעה שלא באה לידי ביטוי באמצעות קריטריונים אלו, ניתן להגיש מועמדות ולנמק, גם אם אינך עומד/ת בכל דרישות החובה. 

במציאות בה אין מגזר אחד שמחזיק בכל המשאבים, הובלה משותפת תוך היכרות מעמיקה של החברה בישראל על מגזריה השונים, מאפשרת למקסם את היכולת לשיתוף פעולה אסטרטגי המאפשר שגשוג חברתי-כלכלי.  

חיבורים בין העמיתים מהמגזרים השונים המאפשרים קידום שיתופי פעולה – networking ופיתוח יוזמות ושיתופי פעולה בין מגזריים ותוך מגזריים עם חברות מובילות במשק. הבנה ולמידה של שיטות עבודה מכלל המגזרים באופן שמאפשר ייעול תהליכים וחיזוק שפה משותפת.

הכרות עם החברה הישראלית – היכרות ובניית אמון עם הקהילות השונות בחברה הישראלית והמגזרים התעסוקתיים השונים.

הכשרת בכירים בפיתוח ובמיקוד החשיבה העסקית והניהולית – תוך למידה מהמוסדות המובילים בעולם כגון HBS-Harvard Business School.

התכנית צפויה להתחיל באוקטובר 2023 והיא פרוסה לאורך כל השנה. לו”ז התכנית ותאריכים משוערים יימסרו בשלב ימי ההערכה.

 • פתיחות ומוכנות לשיח משמעותי בנושאים של מנהיגות, הנעת שינוי, מקצועיות ניהולית, ערכים וזהות.
 • מחויבות ופניות לצמיחה ולהתפתחות מקצועית ואישית – לרבות העברת משוב 360 במקום העבודה (שיטת הערכה השמה דגש על פיתוח עצמי באמצעות איסוף נתונים ממקורות שונים: ממונים, עמיתים וכפיפים), קבלת משוב מצוות התכנית וקבלת משוב עמיתים.
 • השתתפות בכל מפגשי התכנית – עמידה במטלות הנדרשות ובכללי התכנית. התכנית כוללת לעיתים לינה מחוץ לבית + שבועיים בארה”ב באוניברסיטת הרווארד, במסגרת הנסיעה להרווארד העמיתים ידרשו לויזה בתוקף והצגת תעודת התחסנות לקורונה הכוללת 3 חיסונים (נדרש בשלבים הסופיים בתהליך המיון).
 • השתתפות פעילה כחבר רשת גם לאחר סיום תכנית העמיתים – הגעה למפגשים, לקיחת חלק בהמשך מסלולי ההכשרה תוך חיבור לרשת הרחבה יותר, יזימה ויצירה של שיתופי פעולה.
 • תשלום דמי השתתפות בסך 2,000 ₪.
 • אישור הממונה הישיר/ה להשתתפות בתכנית על כל חלקיה (נדרש בשלבים הסופיים בתהליך המיון ומהווה תנאי להשתתפות).

תהליך המיון של מחזור י”ג מתחיל ביוני 2023 ויערך עד ספטמבר 2023.
תהליך המיון  מורכב משלושה שלבים, הכוללים: הגשת מועמדות, ימי הערכה (הכוללים ראיון אישי ודינמיקה קבוצתית), ועדות קבלה.
בכל שנה נרשמים מאות מועמדים (יחס הקבלה עומד על 1:10). לכל שלב יזומנו המועמדים המובילים והמתאימים ביותר מהשלב הקודם, מתוכם נבחרים 45 עמיתים ע”י נציגים של חברי רשת מעוז, צוות תכנית העמיתים, שותפי המיזם, בעלי עניין והצוות הבכיר של ארגון מעוז.

תהליך המיון יסתיים בחודש ספטמבר ומחזור י”ג של התכנית יחל באוקטובר 2023.

תכנית העמיתים של מעוז בנויה על פורמט  On The Job Training ומכוונת להטמעת התכנים ותהליכי הלמידה במרחב העשייה של העמית במסגרת תפקידו. על כן, התכנית אינה מיועדת לאנשים המחפשים שינוי קריירה או שנמצאים בין עבודות. בנוסף, מרכיב משמעותי בתהליך הסינון הוא מוטת ההשפעה הנוכחית של המועמד/ת.

ניתן להגיש מועמדות ליותר מתכנית אחת, אולם בשלב ימי ההערכה, נדרשת בחירה והתחייבות לאחת התכניות. כמובן שהבחירה שלך בתכנית אחת (והסרת מועמדות מהאחרת) אינה מהווה ערובה לקבלה בתהליכים האחרים. ההמלצה היא לבחור בתכנית שהכי מתאימה מבחינת האופק בו את/ה רואה עצמך משפיע/ה.

עלות התכנית מסובסדת ע”י ארגון מעוז והמיזם. על כל משתתף חלים דמי ההשתתפות סמלית על סך 2000 ש”ח לכל התכנית – כולל לינות, נסיעה ושהיה בחו”ל וכדומה. אי יכולת לעמוד בתשלום לא מהווה חסם בקבלה ומלגות יישקלו לפי הצורך. 

נוכחותם של מנהיגים ומנהיגות ממגוון אוכלוסיות וקהלים, כולל אנשים עם מוגבלות חשובה לנו. לכן, אנו פועלים להנגשת תהליכי המיון וההכשרה לאנשים עם מוגבלות. כחלק מהתהליך, רכזת המיון פועלת, בשיתוף עם המועמד, לברר את ההתאמות הנדרשות לתהליך המיון וליישומן (ובהמשך גם במהלך התכנית). בכל שאלה ניתן לפנות בדואר אלקטרוני: [email protected] או בטלפון: 058-6397584.

מומלץ להיכנס לקישור דרך דפדפן גוגל כרום. במידה והשאלון אינו עולה, יתכן כי ישנה חסימה טכנית במקום העבודה. במקרה זה כדאי להיכנס לקישור מהמחשב הביתי.

יחס הרשמה למול קבלה הינו כ – 1:10, לצערנו יש לא מעט מועמדים שאינם עוברים את שלבי המיון השונים, אנו מציעים שיחות משוב למועמדים המעוניינים בכך ומאפשרים הרשמה חוזרת במחזורים הבאים. יחד עם זאת ניתן להגיש ערעור על ההחלטה בכל אחד מהשלבים השונים.
את הערעור יש להגיש במייל: [email protected] תוך שבוע ממועד קבלת התשובה. יש לצרף מכתב באורך של עד עמוד אחד ולציין את סיבת הערעור. ועדת הערעורים תתכנס, תדון בערעור ותעדכן את המועמד בנוגע להחלטה.

בטלפון: 058-6397584 או בדואר אלקטרוני: [email protected] נשמח לענות על כל שאלה.