לוגו מעוז שקוף
רווח-42

מה עובד?

תובנות מהשטח

העדכון היומי 20/3 - שלטון מקומי

הבעיה: קושי כלכלי של עסקים מקומיים

האתגרים

numbers 1-6-15

לסייע לעסקים הקטנים שמושבתים בעקבות המצב, להתמודד עם אובדן ההכנסות

numbers 1-6-16

לסייע לעסקים שעדיין עובדים בהתמודדות עם הירידה במכירות

התובנות

numbers 1-6-15

חיזוק העסקים המקומיים מועיל גם לבעלי העסקים וגם לתושבים שממעטים בנסיעות ומחפשים פתרונות זמינים ונגישים בקרבת הבית

numbers 1-6-16

דחיית תשלומים וחובות לרשות, ועזרה בקבלת סיוע מהמדינה, עשויות לייצר אצל בעלי העסקים המקומיים תחושת אמון ברשות המקומית שהיא “בצד שלהם”, במשבר הזה.

הפרקטיקות

דחיית תשלומים וחובות לרשות. רשויות רבות מאפשרות לעסקים המקומיים דחייה בתשלומים השונים: ארנונה, קנסות, אגרות שילוט, שמועד פרעונם הגיע ו/או יגיע לתשלום. בבאר שבע לדוגמא התשלומים נדחו עד לתחילת חודש מאי. (רשויות רבות. 265. 19/3)

עזרה לעסקים בקבלת סיוע כלכלי מהמדינה: פתיחת מוקד פניות לעסקים. כתיבה והפצה של דפי מידע עדכניים לבעלי העסקים. חיבור פרואקטיבי ליועצים כלכליים מטעם המדינה, הנגשת אפשרויות המימון, המענקים וההלוואות בערבות המדינה. סיוע בקבלת אישורים להכרה במפעלים חיוניים. (אשכול רשויות נגב מערבי ומזרחי).

קו חירום של הסוכנות לעסקים קטנים: הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים מפעילה באמצעות מרכזי מעוף מוקדי חירום טלפוניים לסיוע לעסקים, במספר 8794*. לפרטים נוספים באתר.

יצירת מפות ומאגרי עסקים פעילים ומתעדכנים. מספר רשויות גיבשו רשימה של בעלי העסקים ובעלי המקצועות השונים המעוניינים לפרסם את שירותיהם לקהילה. דגש מיוחד ניתן על פרסום בעלי עסקים שיכולים לבצע משלוחים לבתי התושבים. (ראו לדוגמה מפת טירה בשיתוף אשכול נגב מזרחי. היוזמה הורחבה לחמש רשויות נוספות). 

הקמת קניון וירטואלי: בעיריית ירושלים מקדמים יוזמה להקמת קניון וירטואלי לקידום עסקים ירושלמים לנוכח המשבר. האתר יעלה לאוויר תוך מספר ימים וילך ויגדל תוך כדי תנועה. הוא ילווה בקמפיין שיווקי גדול להשקתו וקידומו גם דרך אתר העירייה ואמצעים נוספים (טופס הרשמה לקניון הוירטואלי).